DIE OPGRAWING VAN WAARHEDE - Die waarhede van konvensionele boerdery teenoor biologiese boerdery

DIE OPGRAWING VAN WAARHEDE - Die waarhede van konvensionele boerdery teenoor biologiese boerdery

Bontera SA

March 2024

Waarom bestaan daar diverse boerderymodelle, en waarom slaag dit nie op gelyke voet in alle streke nie? Hierdie ondersoek kyk in diepte na die grondbeginsels wat landboupraktyke rig. Ons benadering tot boerdery word dikwels beïnvloed deur opgehoopte kennis en die huidige opvattings in ons gemeenskappe. Maar die blinde nakoming van konvensionele wysheid kan alternatiewe, potensieel meer doeltreffende metodes verberg. In die landbou word die aanvaarding van innoverende perspektiewe uiters belangrik vir volhoubare sukses.

Gert Coetzer (Pr.Sci.Nat), Hoofagronoom by Bontera South Africa, deel sy gedagtes oor hierdie konsep.

Konvensionele landbou

“Die landboustelsel wat nou as ‘konvensionele boerdery’ bekend staan, is nog net 70 jaar in bestaan. Die strawwe gebruik van hoogs giftige chemikalieë en sintetiese kunsmis is ’n verskynsel wat ná die Tweede Wêreldoorlog opgeduik het.

“Op die oog af blyk die resultate van wat ons die konvensionele boerderystelsel noem, goed te wees. Ons produseer baie meer gewasse as wat mense hul 100 jaar gelede sou voorstel. Maar wat van die langtermyneffekte – die harde, dooie grond, die vergiftigde grondwater, die toenemende plaagprobleme? Of die feit dat die vrugte en groente wat kommersieel die meeste verbou word, na die mark gejaag moet word voordat dit bederf? Wat het van gehalteprodukte geword? Is ons seker daar is nie ’n beter manier nie?

“Die basiese filosofie van ons moderne landboupraktyke buit natuurlike hulpbronne vir ekonomiese gewin uit. Ons moet die natuur beheer sodat ons meer kan produseer. As ander plante inmeng, moet ons hulle doodmaak. As ons ’n insek in ons landerye sien, moet ons hom uitroei.

“Ons het ook geleer dat plante regtig net ’n paar eenvoudige ione ‘nodig’ het om te groei. Ons het uiters giftige chemikalieë ontwikkel om ons landerye van ongewenste plante en insekte vry te maak, en ons het maniere ontwikkel om hierdie noodsaaklike ione te sintetiseer om ons eie plantvoedsel te produseer en om hulle groter en vinniger te laat groei.

’n Ander manier

“Maar daar is ’n ander manier, ’n ander uitkyk op die lewe, ’n ander landboustelsel. ’n Stelsel wat geensins minder produktief is nie, maar bloot meer nederig en respekvol is. Dit respekteer die natuur en besef dat die mens nie alles weet nie. Plante en diere groei volgens natuurwette en groei die beste wanneer dié natuurwette gevolg word. Die lewe werk in natuurlike siklusse. Een ding beïnvloed ’n ander; net soos die bok die gras eet en ons die bok eet, is ons almal deel van die lewenskring. Ons het vandag die hulpmiddels en begrip wat ons op ’n omgewingsvriendelike wyse laat boer, met die gewenste opbrengste en winsgewendste uitkoms.

“Hierdie landboustelsel maak daarop staat dat ons saam met die natuur werk, nie daarteen nie. Wanneer ons die grond van die regte materiaal voorsien, doen ’n ongelooflike versameling organismes wat hulle veronderstel is om te doen, en ons ontvang ’n oorvloed van voedsame kos van hoë gehalte. Ander natuurlike organismes en meganismes bied beskerming teen plae en siektes – outomaties. Al wat ons moet doen, is om hulle aan te moedig en dan uit hulle pad te bly.

“Ons noem hierdie stelsel ‘biologiese boerdery’ want dit beklemtoon een van die sleutelaspekte, naamlik lewe in die grond. Biologiese boerdery werk saam met die natuurwette en -stelsels; ons taak is om te probeer om alles meer doeltreffend te laat werk. Gesonde, gebalanseerde grond is die basis vir gesonde plante. Ons is ook nie teen die gebruik van moderne tegnologie en nuwe metodes nie; ons doen net voorspraak vir dié wat nie met natuurstelsels inmeng nie.

“Die resultate van die toepassing van biologiese metodes is ongelooflik; grondstruktuur verbeter, opbrengste is hoog en gehalte verbeter. Biologiese boerdery omvat beginsels wat van kardinale belang vir die welstand van sowel die omgewing as boere is. Deur prioriteit te gee aan tegnieke wat daarop gemik is om waterverbruik te verminder, grondvrugbaarheid te verbeter en voedselgehalte te verhoog, bevorder biologiese boerdery gesonder ekosisteme en verseker hoër oeste en opbrengste. Hierdie toename in produktiwiteit gee aanleiding tot hoër inkomste en winste vir boere, wat ekonomiese volhoubaarheid verseker. Biologiese boerdery dien boonop as ’n hoeksteen vir die toekomsbestandmaking van die voedselketting en beveilig dit vir toekomstige geslagte. Die kern van hierdie benadering is die verbintenis om lewens te verryk terwyl die grond se gesondheid bewaar word; met die volmaakte voorbeeld die innoverende optimalisering van mikrobiese gemeenskappe binne plante – ’n baanbrekende metode wat reg staan om produktiwiteit te revolusioneer en volhoubare landbou vir die toekoms aan te dryf. Onkruid, siektes en plae verdwyn amper. Boerdery raak weer lekker!”